Mag. Sylvia Schwarzinger

Klinický a zdravotní psycholog

Mag. Sylvia Schwarzinger

Klinický a zdravotní psycholog

Služby

 • Klinická psychologická léčba a poradenství
 • Terapie traumatu EMDR
 • Vzdělávací poradenství
 • Párové poradenství
 • Poradenství před smírným rozvodem podle § 95 odst. 1a AußStG.

Informace pro pacienty - Utajení

Podle § 37 zákona o psycholozích z roku 2013, Spolková sbírka zákonů I č. 182/2013, jsem jako klinický a zdravotní psycholog povinen zachovávat mlčenlivost o všech tajemstvích, která mi byla svěřena nebo o kterých jsem se dozvěděl při výkonu svého povolání.

Vzdělání a další kvalifikace

 • Studoval psychologii na Vídeňské univerzitě
 • Vzdělání klinického a zdravotního psychologa (AAP - Angewandte Psychologie und Forschung GmbH, Vídeň).
 • Výcvik jako facilitátor psychosociálních procesů pro děti a dospívající (Fachstelle Prozessbegleitung, Vídeň).
 • Výcvik jako návštěvní společník (pro zvyšování povědomí a řešení (podezřelých) případů domácího násilí, sexuálního zneužívání a dalších případů strádání (Vídeňská síť proti sexuálnímu násilí na dívkách, chlapcích a mladistvých).
 • Uznání certifikátu rozvodového poradce (Spolkové ministerstvo pro rodinu a mládež BMFJ).
 • Další vzdělávání jako terapeut pro traumata EMDR (EMDR Institute Austria, Vídeň).
 • Průběžná účast na dalších a dalších vzdělávacích kurzech

Ordinační doba

Pátek: 13:00 – 19:00 hod.
Termíny dle dohody