Judith Schubert

Fyzioterapeutka

Judith Schubert

Fyzioterapeutka

Služby

  • Předoperační a pooperační péče při náhradě kolenního a kyčelního kloubu ve spolupráci s Dr. Daniel Schubert
  • Léčba, péče a doprovod při bolestech spojených s pohybovým aparátem

Přehled nákladů

  • Návštěva pouze na lékařské doporučení
  • 30 minut 40,- €
  • 40 minut 60,- €

Vzdělání a další kvalifikace

  • Diplomovaná fyzioterapeutka od roku 2002 (Všeobecná nemocnice města Vídně [AKH])
  • Četné další kurzy v oboru ortopedie a neurologie (Mulligan, léčba bolesti dle Hockenholze, Bobath, PNF,...)

Ordinační doba

Středa 08:00 – 13:00 hod.
Nesmluvní terapeutka