Otisk

Zveřejnění podle § 25 zákona o sdělovacích prostředcích a informační povinnost podle § 5 odst. 1 zákona o elektronickém obchodu

Odpovědnost za obsah:
Dolnorakouská zemská zdravotní agentura
Stattersdorfer Main Street 6/C
A-3100 St. Pölten
Tel.: +432742/9009
E-mail: office[at]noe-lga.at
Webové stránky: www.landesgesundheitsagentur.at
Identifikační číslo pro daň z obratu Dolnorakouské regionální zdravotní agentury: ATU75348768
Identifikační číslo pro DPH všech dolnorakouských zemských a univerzitních nemocnic a dolnorakouských ošetřovatelských, pečovatelských a podpůrných center: ATU75348768.
Registrace a identifikace hospodářských subjektů (EORI) - číslo: ATEOS1000105465
Registrační číslo společnosti: FN 533794 t


Předmět činnosti společnosti:

Úkolem dolnorakouské LGA (§ 3, LGA-G) je zřizování a provozování zdravotnických zařízení v souladu s cíli tohoto zákona a cíli spolkové země ve smlouvě o poskytování služeb a financování (§ 39). Kromě toho mohou být nařízením dolnorakouské zemské vlády přeneseny další úkoly v oblasti zdravotní a sociální péče, pokud je to nezbytné pro zajištění lékařské a ošetřovatelské péče v souladu s poptávkou.
Mezi tyto úkoly patří zejména zajištění aktuální lékařské a ošetřovatelské péče odpovídající potřebám, strukturování a kontrola zdravotnických zařízení a provádění všech dalších opatření, která jsou nezbytná nebo účelná k dosažení cílů tohoto zákona a k realizaci úkolů dolnorakouské zemské vlády v souladu s platnou smlouvou o službách a financování.


Jména orgánů oprávněných zastupovat společnost:

Mag. Mag.(FH) Konrad Kogler, Vorstand
DI Alfred Zens, MBA, Vorstand


Dozorčí orgán:
Dolnorakouská zemská vláda (§40, NÖ LGA-G)


Platné předpisy:
Zákon o Dolnorakouské zemské zdravotní agentuře (NÖ LGA-G), LGBl. Nr. 1/2020


Spolkové kancléřství RIS Informace: ris.bka.gv.at


Informace o poštovní komunikaci s dolnorakouskou LGA
Z bezpečnostních důvodů budou z e-mailů odstraněny přidané přílohy pošty s následujícími příponami souborů:

.0XE, .73K, .89K, .A6P, .AC, .ACC, .ACM, .ACR, .ACTION, .ACTM, .ADE, .ADP, .AIF, .AHK, .AIR, .APK, .APP, .APPX, .ARSCRIPT, .AS, .ASB, .ASD , .ASF, .ASEC, .ASP, .ASX, .AVI, .AX, .AWK, .AU, .B64, .BAS, .BAT, .BIN, .BHX, .BOO, .CAB, .CEL, .CELX , .CHM, .CMD, .COF, .COM, .COMMAND, .CPL, .CRT, .CSH, .DEK , .DLD, .DLL, .DMC, .DOTM , .DRV, .DXL, .EAR, .EBM, .EBS, .EBS2 , .ECF, .EHAM, .ELF, .ES, .EX4, .EXE, .EXOPC, .EXT, .EZS , .FAS, .FKY, .FPI, .FRS, .FXP , .GRP, .GADGET, .GS, .HAM, .HLP, .HMS , .HP, .HQX, .HTA, .IFF, .IIM, .INF, .INI, .INS, .INX, .IPA, .IPF, .ISO, .ISP, .ISU, .JAR, .JOB, .JS, .JS?, .JSE, .JSX, .KIX , .KSH, .LHA, .LIB, .LN, , .LO, .LS, .M3U, .M4A, .MAM, .MCR, .MDA, .MDB, .MDE , .MDT, .MDW, .MDZ, .MID, .MIDI, .MIM, .MOD, .MOV, .MPA, .MEL, .MPX, .MPEG, .MRC, .MS, .MSC, .MSI, .MSP , .MST, .MXE, .NEXE, .OBS, .OCX, .OPS, .ORE, .OSX, .OTM, .OUT, .PAF, .PCD, .PEX, .PGM, .PIF, .PLX, .POTM, .PPAM, .PPSM, .PPTM, .PRC, .PRG, .PS*, .PVD, .PWC, .PYC, .PYO, .QT, .QPX, .RA, .RAM, .RBX, .REG, .RGS, .RM, .ROX, .RPJ , .RUN, .S2A, .SBS, .SCA, .SCAR, .SCB, .SCR, .SCRIPT, .SCT, .SED, .SHB, .SHS, .SLDM, .SMM, .SPR, .SWF, .SYS, .TCP, .THM, .TLB , .TMS, .TSB, .TSP, .TT6, .U3P, .UPX, .URL, .UU, .UUE, .VB, .VB?, .VBE,, .VBS, .VBSCRIPT, .VXD, .WAV, .WBC, .WBE, .WBF, .WBM, .WBS, .WBT, .WCM, .WIDGET, .WIZ, .WMA, .WMV, .WORKFLOW, .WPK, .WPM, .WS, .WS*, .WSC, .WSF, .WSH, .XAP, .XBAP, .XLTM, .XQT, .XXE, .XYS, .ZIP, .ZL , .ZL*

Žádáme vás, abyste tuto skutečnost zohlednili ve své poštovní komunikaci s dolnorakouskou LGA.


Informace o poštovním styku s dolnorakouskými pečovatelskými centry LGA
Pro poštovní styk s dolnorakouskými centry péče LGA (@noebetreuungszentrum.at) platí zvláštní podmínky. Z e-mailů budou odstraněny přílohy s následujícími příponami souborů:

.ade, .adp, .asd, .bas, .bat, .ceo, .cgi, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .eml, .exe, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .jar, .js, .jse, .lnk, .mdb, .mde, .msc, .msi, .msp, .mst, .nsc, .ocx, .pcd, .pif, .pl, .pot, .reg, .scr, .sct, .shb, .shs, .swf, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh, .386

Žádáme vás, abyste tuto skutečnost zohlednili ve své poštovní komunikaci s dolnorakouskými pečovatelskými centry LGA.


Informace o vytvoření webových stránek
Koncepce, návrh a technická realizace:

FONDA Interaktive Medien und Kommunikation GmbH
www.fonda.at

Vizualizace:
NÖ Pflege- Förder- und Betreuungszentren
Roman Jandl
Philipp Monihart
NÖ Landesgesundheitsagentur


Ochrana autorských práv / ochranných známek

Veškerý obsah těchto webových stránek, jakož i webových stránek jako celku, včetně dalšího obsahu přenášeného e-mailem, podléhá ochraně autorských práv, pokud není výslovně uvedeno jinak. Autorem těchto webových stránek je Dolnorakouská zemská zdravotní agentura.

Přenos, reprodukce nebo zveřejnění obsahu těchto webových stránek (textů, obrázků, videí, grafiky a dalších obsahů) není bez výslovného písemného souhlasu Dolnorakouské zemské zdravotní agentury povoleno. V případě porušení si Dolnorakouská zemská zdravotní agentura vyhrazuje právo podniknout právní kroky.

Z tohoto zákazu jsou vyňaty všechny materiály určené pro tisk; zde je šíření výslovně povoleno, přičemž autorská práva na zpřístupněný materiál (fotografie, texty, videa, snímky obrazovky atd.) zůstávají Dolnorakouské zemské zdravotní agentuře.

Použití / Citace
Obsah těchto webových stránek lze použít za následujících podmínek: - Žádost adresovaná Dolnorakouské zemské zdravotní agentuře - pouze úplná reprodukce příslušných nabídek - uvedení zdrojů.

Přeposílání
Obsah těchto stránek může být předán třetím stranám, pokud je uveden úplný zdroj a odkaz na stránky.Odmítnutí odpovědnosti

Dolnorakouská zemská zdravotní agentura vynakládá veškeré úsilí, aby na těchto webových stránkách poskytovala správné a úplné informace, ale nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na těchto webových stránkách.

Dolnorakouská zemská zdravotní agentura nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé škody, které mohou vzniknout v důsledku používání - zejména v důsledku napadení viry nebo obsahu či dostupnosti - těchto webových stránek nebo dokumentů, služeb a informací nabízených na těchto webových stránkách.

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, na jejichž obsah nemají provozovatelé těchto webových stránek žádný vliv. Proto nemohou nést odpovědnost za obsah daných webových stránek. Provozovatelé těchto webových stránek poskytují tyto odkazy pouze z důvodu uživatelské přívětivosti. Uvedení těchto odkazů na těchto webových stránkách neznamená, že by Dolnorakouská zemská zdravotní agentura odkazované informace podporovala nebo doporučovala, a nevyjadřuje názor Dolnorakouské zemské zdravotní agentury.

Provozovatelé těchto webových stránek si vyhrazují právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit nebo aktualizovat informace na těchto webových stránkách.