Fyzioterapeuti jsou odborníci na rozvoj a kontrolu pohybu. Mají odborné znalosti, jak udržet, obnovit a zlepšit pohybové funkce, které byly ztraceny v důsledku úrazu nebo onemocnění, a tím i kvalitu života.