Ochrana dat

Zásady ochrany osobních údajů pro uživatele

Ochrana vašich osobních údajů je pro Dolnorakouskou zemskou zdravotní agenturu obzvláště důležitá. Proto je pro nás obzvláště důležité, abychom vás v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů informovali o povaze, rozsahu a účelu zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s používáním našich webových stránek, jakož i o právech, na která máte nárok podle obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů ("GDPR"), které je přímo použitelné od 25. května 2018.

Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně k určenému účelu a v rámci předpisů o ochraně osobních údajů (zejména DSGVO, DSG, TKG 2003) a při dodržení nezbytných (technických a organizačních) opatření pro zabezpečení údajů.

Osobou odpovědnou za zpracování údajů je:
Dolnorakouská zemská zdravotní agentura
Stattersdorfer Hauptstraße 6/C,
3100 St. Pölten

Co jsou osobní údaje?
Jedná se o informace o fyzických osobách, které umožňují identifikaci nebo alespoň umožňují identifikaci osoby (např. jméno, kontaktní údaje atd.).

Jaké údaje o vás jako uživateli našich webových stránek zpracováváme?
Za účelem zpracování vašeho dotazu zpracováváme osobní údaje, které nám aktivně poskytnete jako uživatel webových stránek tím, že nás kontaktujete (u některých služeb nám můžete poskytnout informace dobrovolně, například prostřednictvím online formuláře žádosti).

Kromě těchto informací, které nám aktivně poskytujete, od vás v rámci souborů cookie shromažďujeme/ukládáme následující údaje ("přístupové údaje") za účelem neustálého zlepšování webových stránek a zajištění provozu webových stránek: jaký obsah webových stránek je navštěvován, jak dlouho; z jakých zemí a měst uživatelé našich webových stránek pocházejí; pomocí jakých zařízení a prohlížečů na webové stránky přistupují.

Tyto údaje jsou zpracovávány pouze v agregované podobě pro účely statistických vyhodnocení.

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách shromažďovány, zpracovávány a používány pouze v rozsahu, který je technicky nezbytný a nutný pro realizaci jednotlivých služeb a nabídek. Pokud využívání jednotlivých služeb, které najdete na našich webových stránkách, vyžaduje zadání osobních údajů, shromažďujeme a používáme tyto údaje pouze k účelu, pro který jste nám je poskytli (upozorňujeme také na příslušné informace o ochraně osobních údajů přímo v příslušném online formuláři).

Zpracování údajů na našich webových stránkách je proto založeno na právních ustanoveních § 96 odst. 3 TKG, jakož i na čl. 6 odst. 1 písm. a (souhlas) a čl. 6 odst. 1 písm. f (převažující oprávněné zájmy) DSGVO a na plnění (před)smluvních povinností.

Budou vaše údaje předány dál?
Vaše údaje nepředáváme třetím stranám, pokud to není nutné k plnění zákonných/smluvních povinností. Vaše osobní údaje však někdy zpracovávají naším jménem také poskytovatelé služeb, např. služby údržby IT, poskytovatelé služeb webové analýzy, kteří v tomto ohledu vystupují jako zpracovatelé příkazu k ochraně osobních údajů.

Soubory cookie
Naše webové stránky používají soubory cookie. Soubory cookie jsou malé, omezené textové moduly, které se ukládají do vašeho koncového zařízení pomocí prohlížeče. K těmto údajům přistupuje váš prohlížeč. Soubory cookie používáme k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivá.

Používání souborů cookie zvyšuje uživatelskou přívětivost a bezpečnost těchto webových stránek a může usnadnit jejich navigaci.

Pokud si přejete zabránit používání souborů cookie, můžete tak učinit místní změnou nastavení internetového prohlížeče používaného na vašem koncovém zařízení, tj. programu pro otevírání a zobrazování internetových stránek (např. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari atd...), a nastavit prohlížeč tak, aby vás informoval o nastavení souborů cookie a abyste toto nastavení povolili pouze v jednotlivých případech. Můžete také kliknout na tlačítko "Odmítnout vše" a povolit pouze technicky nezbytné soubory cookie.

Které soubory cookie konkrétně používáme?
Na našich webových stránkách se používají dva různé typy souborů cookie, tzv. "trvalé soubory cookie" a technicky nezbytné "soubory cookie relace".

Trvalé soubory cookie (open source systém analýzy webu Matomo)
Po potvrzení souhlasu na našich webových stránkách jsou anonymní údaje o používání těchto webových stránek shromažďovány prostřednictvím našeho otevřeného systému webové analytiky Matomo. Údaje o vašem chování při používání webu se ukládají, abychom zjistili, co na našich webových stránkách funguje a kde jsou problémy. Informace získané na základě souhlasu s používáním webových stránek jsou ukládány prostřednictvím softwaru pro vlastní hosting na serverech našeho rakouského webhostera EDIS GmbH se sídlem ve Štýrském Hradci.

Protože je pro nás soukromí našich uživatelů důležité, byla na těchto webových stránkách aktivována také anonymizace IP adres. Matomo zpracovává anonymizované IP adresy. To znamená, že poslední dva bajty jsou při ukládání odstraněny.

To znamená, že již není možné jednoznačně přiřadit zjištěné údaje ke konkrétní IP adrese a zajistit šetrné a hospodárné shromažďování údajů. Matomo používáme k vyhodnocování chování uživatelů a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Údaje spojené se soubory cookie se automaticky vymažou nejdéle po 30 dnech.

Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením v softwaru prohlížeče (viz již výše uvedené vysvětlení).

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v prohlížečích na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů společností Matomo na těchto webových stránkách (odhlášení funguje pouze v tomto prohlížeči a pouze pro tuto doménu). Tím se do vašeho zařízení umístí soubor cookie pro odhlášení. Pokud v tomto prohlížeči odstraníte soubory cookie, musíte na tento odkaz kliknout znovu.

Rádi bychom vás však upozornili, že pokud soubory cookie deaktivujete, může být funkčnost našich webových stránek omezena.

Soubory cookie relace (OpenStreet Map, Typo3)
Abychom vám mohli poskytovat služby našich webových stránek, je nutné používat (technické) soubory cookie relace. Na našich webových stránkách nabízíme například integrované mapy ze služby OpenStreetMap, které zobrazují mapu. Tyto technické soubory cookie relace se však vymažou ihned poté, co opustíte webové stránky.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?
Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, po kterou je potřebujeme k výše uvedeným účelům nebo k plnění zákonných povinností.

Jaká máte práva podle GDPR?
Máte právo na informace, opravu nesprávných údajů, výmaz, omezení zpracování a případně právo na přenositelnost údajů a námitku podle čl. 14 a následujících GDPR.
Pokud je zpracování údajů založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat s účinností do budoucna.
V případě jakýchkoli dotazů nebo obav týkajících se ochrany údajů se obraťte přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese datenschutz(at)noe-lga.at.Na závěr bychom vás rádi informovali, že máte možnost podat stížnost u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů.
Dolnorakouská zemská zdravotní agentura si vyhrazuje právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně aktualizovat a upravovat, proto vás žádáme, abyste se vždy řídili aktuální verzí prohlášení o ochraně osobních údajů.