Logopedie

Sandra Pipoh, MHA

Sandra Pipoh, MHA

Logopedka

Stěžejní služby

„Více než 15 let pracuji jako logopedka s velmi rozmanitou náplní práce. Právě díky této rozmanitosti jsem ze své práce pořád nadšená. Díky pravidelnému dalšímu vzdělávání v nejrůznějších pracovních oblastech mohu nabízet terapie odpovídající nejnovějším standardům a zaručit svým klientům a klientkám nejlepší možnou péči.

Základem mé terapie je rozsáhlá diagnostika pomocí standardizovaných postupů. Terapeutické metody volím vždy s ohledem na individuální problémovou situaci a po domluvě s klientem či klientkou.“

Služby

Poradenství a léčba:

 • poruchy, resp. opoždění řečového vývoje: výslovnost, porozumění řeči, gramatika, slovní zásoba
 • poruchy artikulace
 • poruchy plynulosti řeči: koktání, breptavost
 • myofunkční poruchy
 • poruchy sluchového vnímání a zpracování
 • poruchy čtení a pravopisu
 • funkční, organické a psychogenní poruchy hlasu
 • neurologické poruchy řeči/mluvení: afázie a dysartrie
 • obrna lícního nervu
 • organické, resp. neurogenní poruchy polykání
 • terapie při frenotomii

Informace pro pacienty

Pokud jste obdrželi doporučení k vyšetření, domluvte si termín diagnostiky u Sandry Pipoh. Doporučení k vyšetření musí být vystaveno lékařem specialistou (lékař ORL, pediatr, neurolog, zubní lékař, čelistní ortoped) a mělo by obsahovat počet potřebných terapeutických jednotek, resp. délku terapie, např.: 10 x logopedická terapie po 60 minutách. Doporučení musí schválit revizní lékař zdravotní pojišťovny a musí být předloženo nejpozději při druhé návštěvě. Náklady terapie budou zčásti refundovány zdravotní pojišťovnou. V závislosti na pojištění se bude jednat o 40–70 % nákladů na terapii. V případě připojištění může být refundováno až 100 % nákladů.

Vzdělání a další kvalifikace

 • Kvalifikace na státem certifikovanou logopedku na Akademii pro rehabilitační profese v Hannoveru
 • Bakalářské studium oboru Odborná zdravotnická povolání se zaměřením na logopedii na HAWK Hildesheim
 • Studium na Univerzitě Bielefeld v oborech zdravotnický management, zdravotnická ekonomie, Public Health. Absolutorium: Master of Health Administration NLP Practitioner
 • Další logopedické vzdělávání v oborech dětská řeč, neurologické poruchy řeči, mluvení a polykání, poruchy čtení a pravopisu, poruchy hlasu, poruchy plynulosti řeči a řízení kvality v logopedii

Užitečné informace

Sandra Pipoh je logopedkou od roku 2002. Zkušenosti sbírala v Německu v logopedických praxích a v interdisciplinárním terapeutickém centru, kde se věnovala všem diagnózám. Po přestěhování do Vídně v roce 2011 přibyly k její vášni, logopedii, ještě obory podnikový management ve zdravotnictví, podpora zdraví a zdravotní prevence. Od roku 2015 působí v Rakousku v soukromé praxi jako nesmluvní logopedka pro všechny zdravotní pojišťovny.

Ordinační doba

Úterý: 07:30 – 16:30 hod.
Středa a čtvrtek: 07:30 – 14:30 hod.
Pátek: 07:30 – 12:00 hod.