Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti

Dolnorakouská zemská zdravotní agentura se snaží zpřístupnit webové stránky, které provozuje, v souladu s dolnorakouským antidiskriminačním zákonem z roku 2017 (směrnice EU 2016/2102). Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky společnosti Healthacross MED Gmünd https://medgmuend.noe-lga.at.

Stav kompatibility s požadavky
Tyto webové stránky jsou částečně v souladu se stupněm shody AA "Pokynů pro přístupnost webových stránek - WCAG 2.1" a s platnou evropskou normou EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), a to z důvodu následujících neshod a výjimek.

Nepřístupný obsah
Níže uvedený obsah není přístupný z následujících důvodů:

a) Nesoulad s předpisy o přístupnosti.
K zobrazení našich poloh se používá zobrazení mapy. Jako vizuální prvek není plně přístupný. Alternativně se místa zobrazují také ve formě seznamu.

b) Nepřiměřená zátěž
Naše videa jsou umístěna a zveřejněna na videoplatformě Youtube. Každé video je k dispozici s titulky, aby se dostalo k co největšímu počtu uživatelů. U videí však není možné poskytnout požadované zvukové popisy. Kritérium úspěšnosti WCAG 1.2.5 (zaznamenaný zvukový popis) tedy není splněno.

c) obsah nespadá do působnosti platných právních předpisů.
Mnoho, především starších dokumentů PDF není přístupných. Například dokumenty PDF nejsou označeny, takže je uživatelé čteček obrazovky nemohou zachytit a používat, nebo jen nedostatečně. To znamená, že kritérium úspěšnosti WCAG 4.1.2 (např. název, role, hodnota) není zcela splněno. U starších nepřístupných dokumentů, na které se stále nevztahuje směrnice (EU) 2016/2102, se v současné době neplánuje žádná komplexní změna.

Pokud máte potíže s konkrétními dokumenty, dejte nám prosím vědět. Na požádání připravíme bezbariérový obsah a následně dokumenty nahradíme nebo doplníme bezbariérovými alternativami. U nových dokumentů vynakládáme veškeré úsilí, abychom je před zveřejněním připravili bezbariérově podle WCAG 2.1 a v souladu s PDF/UA. Publikace nepřístupných dokumentů, jako jsou tištěné verze, jsou takto označeny.

Na odkazy na obsah třetích stran, které nespadají do sféry vlivu Dolnorakouské regionální zdravotní agentury, se nevztahuje směrnice (EU) 2016/2102. U tohoto obsahu třetích stran nelze učinit žádné prohlášení ohledně kompatibility s předpisy o přístupnosti.

Příprava tohoto prohlášení
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. února 2022.

Posouzení souladu webových stránek s WCAG pro implementaci požadavků směrnice (EU) 2016/2102 bylo provedeno formou autotestu podle WCAG 2.1 v úrovni shody AA v srpnu 2021. Byla zkontrolována úvodní stránka a klíčové oblasti obsahu. Obsah jednotlivých stránek je pravidelně kontrolován redakcí webu při zveřejnění nového obsahu.

Toto prohlášení bylo naposledy aktualizováno 17. února 2022.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Je samozřejmé, že chceme zajistit, aby všichni lidé mohli bez překážek využívat služby nabízené na našich webových stránkách. Pokud přesto zjistíte nějaké nedostatky, kontaktujte nás prosím e-mailem na adrese komm[at]noe-lga.at.

Postup vymáhání
Pokud vaše obavy nebyly uspokojivě vyřešeny do dvou měsíců, můžete se obrátit na Dolnorakouskou antidiskriminační agenturu prostřednictvím stížnosti.

Více informací k tématu přístupnosti naleznete na webových stránkách spolkové země Dolní Rakousko v sekci Dolnorakouský antidiskriminační úřad.

Dolnorakouskou antidiskriminační agenturu můžete kontaktovat na adrese:
E-mail: post.gbb[at]noel.gv.at
Tel: 00432742/9005-16198