Martina Riegler

Fyzioterapeutka

Martina Riegler

Fyzioterapeutka

Služby

Manuální terapie

 • Terapie při bolestivých stavech a omezeních pohybu celého pohybového aparátu.
 • Analytická biomechanika podle Sohiera
 • Manuální terapie podle Mulligana

Neurofyziologická léčba

 • Léčebné metody při neurologických onemocněních, jako je například cévní mozková příhoda, kraniocerebrální trauma, roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc nebo paraplegie.

  • Bobath
  • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace (PNF)

Manuální lymfodrenáž podle Dr. Voddera

 • Léčba lymfedémů, otoků po operacích a úrazech nebo po chirurgickém odstranění lymfatických uzlin při léčbě nádoru.

Tejpování

 • Jako doplněk a podporu tréninku a terapie lze při bolestech a omezeních pohybu doprovodně použít speciálně vyvinutou elastickou pásku, která se aplikuje příslušnou technikou.

Respirační fyzioterapie

 • Terapie ke zlepšení ventilace plic, hospodárnosti dýchání a podpoře sekrece.

Terapeutické lezení

 • Lezení podporuje motorické (koordinace, síla a pohyblivost) a kognitivní schopnosti (plánování pohybu a paměť) a vnímání (rovnováha, citlivost, prostorové vnímání a tělesné schéma).

Vzdělání a další kvalifikace

Narodila jsem se 9. 10. 1979 a vyrůstala v Linci. Po maturitě jsem v letech 1998–2001 navštěvovala Akademii pro fyzioterapii ve Steyru. Své profesní zkušenosti fyzioterapeutky jsem sbírala nejprve (2001–2003) ve Všeobecné nemocnici města Vídně (AKH) a poté více než 10 let na neurologickém oddělení Landesnervenklinik Wagner-Jauregg v Linci (2003–2013). Od roku 2013 žiji ve Waldviertlu a pracuji jako fyzioterapeutka v soukromé praxi. V průběhu dalšího vzdělávání a odborné profesní přípravy jsem si průběžně prohlubovala své znalosti v nejrůznějších oblastech fyzioterapie a získala některé další kvalifikace.

Co je třeba vědět

Ve volném čase chodím s rodinou a přáteli velmi ráda do hor, ať už je to v létě turistika a horolezectví nebo v zimě lyžování a skialpinismus. Kromě svých sportovních zájmů hraji velmi ráda na saxofon, vařím a cestuji.

Ordinační doba

Pondělí 08:00 – 13:00 hod.
Úterý a čtvrtek 08:00 – 17:00 hod.
Nesmluvní terapeutka