Jan Snášel, BA

Psychoterapeut ve výcviku pod supervizí

Jan Snášel, BA

Psychoterapeut ve výcviku pod supervizí

Služby a cílové skupiny

 • Psychoterapeutická péče a poradenství
 • Behaviorální terapie
 • Dospělí, mladiství, starší lidé
 • Individuální sezení
 • Párová terapie

Problémové oblasti

 • Úzkostné poruchy / fobie / panické ataky
 • Nutkavé poruchy
 • Deprese
 • Manio-depresivní poruchy
 • Poruchy příjmu potravy 
 • Závislostní poruchy
 • Poruchy spánku
 • Poruchy přizpůsobení
 • Posttraumatické stresové poruchy
 • Schizofrenie
 • Schizotypní a bludné poruchy
 • Bolesti
 • Somatizační poruchy

Další stěžejní zaměření

 • Stres / vyhoření
 • Sexuální problémy
 • Strach ze zkoušek
 • Mobbing
 • Problémy spojené se stárnutím
 • Smutek

Jazyky

 • Němčina
 • Čeština
 • Angličtina

Vzdělání a další kvalifikace

 • Psychoterapeutický výcvik (behaviorální terapie) – AVM
 • Práce s mladými lidmi v oblasti asistovaného bydlení – Volkshilfe Wien
 • Zkušenost z klinické péče – Klinické oddělení obecné psychiatrie, Medicínská univerzita Vídeň 

Kontakt

Jan Snášel, BA
Tel: +43 677 61051361
E-Mail: praxis[at]snasel.at

Ordinační doba

Pondělí, úterý, neděle: 13:00 - 18:00
Středa: 09:00 - 18:00